Stofsûgersjongers

Een project van Femke IJlstra, Tsead Bruinja en Mirka Farabegoli

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Stofzuigerzangers / Stofsûgersjongers

Op 19 april 2010 stuurde saxofoniste Femke IJlstra (onder meer bekend van het Syrène Saxofoonkwartet) een mailtje aan dichter Tsead Bruinja of hij wellicht er iets voor voelde om samen te gaan werken aan een nieuw project met poëzie en moderne klassieke muziek, waarbij de weemoed naar het gedeelde Friese verleden een belangrijke rol zou spelen.

Bruinja schreef een gedicht over een buurvrouw die tijdens het stofzuigen van de nette voorkamer, met op de achtergrond de Arbeidsvitaminen, goed in de gaten hield wie er allemaal voorbij kwam en zo kreeg het project de Friese titel Stofsûgersjongers / Stofzuigerzangers.

Het duo IJlstra en Bruinja werd daarna al snel uitgebreid met beeldend kunstenaar Mirka Farabegoli, voor wie Bruinja eerder nieuw werk schreef bij haar eerste expositie, deels te bekijken en na te lezen op http://www.tseadbruinja.nl/galery26.htm.

Samen werken zij op dit moment aan een boek met gedichten van Bruinja in het Fries met Nederlandse vertaling, illustraties van Farabegoli en een cd van Femke IJlstra met als thema ‘thuiskomen’, waarbij men zowel aan het thuiskomen nu als aan het thuiskomen in de geboortestreek zou kunnen denken.

Het boek zal verschijnen bij de Friese uitgeverij Afûk en de cd, die in het boek wordt geplaatst, bij Skarster Music.

Daarnaast komt er een theaterprogramma met muziek, beeld en poëzie dat langs kerkjes, galeries en theaters zal reizen.

Hieronder alvast wat materiaal van de drie kunstenaars om u een idee te geven van wat u kunt verwachten.

Femke IJlstra – Mark-Anthony Turnage/ Two Memorials

© Mirka Farabegoli

BÊD

de nammen dy’tst brûkst
foar it iten it bestek en it servys op tafel
binne net de earste nammen

dy’t ik learde foar iten bestek en servys
en ast my oanrekkest rekkest soms
in hiel oar part fan my oan

dan wêr’t myn suske
my knypte at ik har narre hie
of wêr’t ús mem my krekt
wat better wosk

wy sliepe yn itselde bêd
mar dines is koarter
en mines klinkt mear
as is mekkerjen fan in geit

jim heit en mem
jim pakes en beppes
se hjitte oars

se ha dy noait oankrûpt
in tút jûn
of in stryk om `e kop
mei in rûch waskhantsje

wy libje yn deselde wrâld
ik krûp dy oan
jou dy in tút

foar dy dingen brûkst no
deselde nammen

dyn bêd en tuten
wurde alle jierren
langer

BED

de namen die je gebruikt
voor het eten het bestek en het servies op tafel
zijn niet de eerste namen

die ik leerde voor eten bestek en servies
en wanneer je me aanraakt raak je soms
een heel ander deel van me aan

dan waar mijn zusje
me kneep als ik haar had geplaagd
of waar mijn moeder me net
wat beter waste

wij slapen in hetzelfde bed
maar het jouwe is korter
en het mijne klinkt meer
als het mekkeren van een geit

je vader en moeder
je opa’s en oma’s
ze heten anders

ze hebben je nooit zo vastgehouden
een kus gegeven
of je gezicht gewassen
met een ruw washandje

wij leven in dezelfde wereld
ik hou je vast
geef je een kus

voor die dingen gebruik je nu
dezelfde namen

je bed en kussen
worden ieder jaar
langer

© Tsead Bruinja

Advertentie
Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen